ik kom denkelijk met de laatste trein

ik kom denkelijk met de laatste trein
ik kom denkelijk met de laatste trein{{/term}}
I'll probably come by the last train

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”